Välkommen till Astma- och Allergidistrikt Syd

Vi vill bygga ett distrikt som är attraktivt för våra medlemmar och som samtidigt ger dem ett bättre liv i vardagen genom en kvalitetssäkrad och jämlik vård samt en ökad förståelse från omgivningen!

2022

Föräldraträffar kvällstid på zoom

Vi ses kvällstid för att prata, hjälpa, stötta varandra och utbyta erfarenheter. Intresserad maila till: [email protected]

Webbinarium om Allergier

Under året har vi haft många spännande webbinarium.
Har du förslag på något ämne för webbinarium i höst kontakta oss på [email protected] Ämnen vi behandlat tidigare är bland annat pollen, fika på allergivis, allergikonsulenter, luftvägsregistret och om allergiförebyggande råd.

Ny styrelse valdes på kongressen 13-15 maj

Mikaela Odemyr valdes till förbundsordförande på kongressen. Från distrikt Syd valdes Pernilla Alm- Ramberg in som ledamot. Vilka fler som valdes in kan ni läsa om i länken nedan.

Till Astma- och Allergidistrikt Syd hör region Blekinge, Halland, Kronoberg samt Skåne