Välkommen till Astma- och Allergidistrikt Syd

Vi vill bygga ett distrikt som är attraktivt för våra medlemmar och som samtidigt ger dem ett bättre liv i vardagen genom en kvalitetssäkrad och jämlik vård samt en ökad förståelse från omgivningen!

2024

Föräldraträffar kvällstid på zoom

Vi ses kvällstid för att prata, hjälpa, stötta varandra och utbyta erfarenheter. Intresserad maila till: astma.allergidistriktsyd@gmail.com

Webbinarium om Allergier

Under året har vi haft många spännande webbinarium. Till hösten kommer vi att knyta an till barnallergiåret och ämnen som allergianpassningar i skolan samt övergången mellan barn och vuxenvård.
Har du förslag på något ämne för webbinarium kontakta oss på astma.allergidistriktsyd@gmail.com. Ämnen vi behandlat tidigare är bland annat pollen, fika på allergivis, allergikonsulenter, luftvägsregistret och om allergiförebyggande råd.

Nytt verksamhetsår!

Vårt nya verksamhetsår för våra medlemmars bästa i sikte är i full gång. Vi kommer att erbjuda fler webbinarier. Föräldraträffarna fortsätter. Vi arbetar självklart vidare med vårt påverkansarbete i Södra Sjukvårdsregionen. Debatterar i tidningar och kontaktar beslutsfattare. I vår har vi startat upp en patientföreträdarutbildning i grupp där vi ses digitalt.

Vad önskar du att vi hittar på? Skicka gärna dina idéer till oss !

Till Astma- och Allergidistrikt Syd hör region Blekinge, Halland, Kronoberg samt Skåne