Vår verksamhet

Påverkansarbete

Vi bedriver påverkansarbete genom att skriva debattartiklar och skrivelser men även genom att träffa politiker på olika nivåer i samhället. Vi strävar efter att alla ska uppleva en evidensbaserad, jämlik och tillgänglig allergivård.

Stöd till våra lokala föreningar

Det är viktigt för oss att få ett samarbete med våra lokalföreningar. Vi har påbörjat detta arbete genom att anordna digitala träffar för styrelsen i lokalföreningarna för att vi ska börja lära känna varandra.

Din åsikt är viktig!

Berätta om hur du upplever astma- och allergivården där du bor. Din åsikt är viktig för att vården ska kunna bli bättre! Berätta vad som är bra och vad som behöver förbättras. Kontakta oss på astma.allergidistriktsyd@gmail.com

Kunskap

Genom att anordna föreläsningar sprider vi kunskap i samhället

Gemenskap

Vi vill att våra medlemmar ska känna styrka i gemenskap. Därför anordnar vi nu digitala träffar, till en början för föräldrar
Vill du delta skriv till oss på vår mail astma.allergidistriktsyd@gmail.com

Tillsammans blir vi starka, ju fler vi är desto starkare blir vi!
Du som är medlem är viktig för oss

Bli medlem här